1. Ani še mi Ty beťaru
….Ked som ja bul mladi
2. Boženku, Boženku
….Dolu Ošikovem
3. Oraľi volečki
….A muj ocec
4. Oj, Haničko
….Oves oves
5. Keď som mal osemnásť
….Prvého mája
6. Čom by še moja mac
….Ľubili še dvojo
….Hertnicke dzivčata
7.  Marienka Marienka
…..Mal som raz jednu
8. Cichi vetrik duje
….Ach leto leto
9. Bula bym dzivečka džmurkuľa
….Dobre še mi predze
….Sama ja fizolu sadzila
10. Na Čergove chatka mala
…..Aka to švarna dievčina
11. Ked sebe zašpivam
…..Nevidaj še dzivče
12. A pod hajem
…..A ked ja še zavežnem
…..Pri jarečku

.

1. Ked som pasol štyri volky
2. A na hure agáty
…Kone mám na jarcu
3. Ked še mamko vydám
4. V soboru z večara
5. Vychodzi slunečko
…Na kopečku stala
6. Ked ja budzem….
7. Od Osikova po Raslavice
8. Mám frajirku
9. Keby skorej mešac vyšol
10. V Bardijove na draže
11. Ej ked idzem valalem
….Opilam če palenečky
12. A okolo majíra
13. A na hure záhradečka
14. Či z hory, či z doly
…..Skákala pinka
15. V tým želeným háju
16. Šicke ženy
…..Americky men
17. Pýtala če moja mac