DYNAMIC

Hudobná skupina

Členovia

Marek Putnocký (klávesy)

Jozef Mačejovský (bicie)

František Kubina (bass gitara)

František Džubakovský (saxofón)

Bernadeta Sobeková – Jančušová (spev)

Theme by Anders Norén