DYNAMIC

Hudobná skupina

Kalendár akcií

……… ROK  2022 ………

29.1.2022     Ples Bartošovce

26.2.2022     Ples Hertník

7.5.2022        Svadba Demjata

28.5.2022    Oslava Šiba

4.6.2022       Juniáles  Osikov

11.6.2022    Oslava Hertník – Mini Band

25.6.2022     Svadba Košice

2.7.2022       Svadba Prešov – prelož.z 12.6.2021

9.7.2022      Oslava Ľubovnianské Kúpele

16.7.2022    Obsadené

6.8.2022      Svadba  Raslavice

3.9.2022       Svadba Osikov

24.9.2022    Obsadené

8.10.2022    Oslava Dukovce – Mini Band

15.10.2022  Obsadené

16.10.2022  Posedenie Dôchodcov Osikov

Theme by Anders Norén